<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;tmcz-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmcz_WAR_tmcztheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1547030880000" rel="stylesheet" media="screen" />

Pomáháme

Odpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou součástí všeho, co děláme. Jsme zakládajícím členem národní sítě UN Global Compact v České republice. Držíme se férových pravidel podnikání, pomáháme na svět prospěšným aplikacím a službám a podporujeme neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce. Působíme jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky, předáváme své zkušenosti a znalosti a pomáháme při mimořádných událostech.

Co všechno děláme

Grantové výzvy

Prostřednictvím grantů pomáháme zlepšit informační a mediální gramotnost veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se těžko orientují v záplavě informačních toků a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí.

Požádejte

Semináře a akademie

Bezplatné semináře a vzdělávací program Akademie T-Mobile poskytují neziskovým organizacím poznatky, zkušenosti a poradenství. Při osobních setkáních předáváme znalosti těm, kterým stejně jako nám záleží na okolí, v němž žijí. Konference o společenské odpovědnosti jsou otevřené všem.

Přihlaste se

Podpora podnikání

T-Mobile Rozjezdy podporují začínající podnikatele. Ti mohou vyhrát skvělé ceny, které pomohou rozjet podnikání. Důležité jsou i bezplatné semináře, poradenství od odborníků a kontakty. Chcete se podívat, kdo ve vašem městě či regionu úspěšně prošel projektem? Chcete se postavit na vlastní nohy?

Rozjeďte to

Pomoc dobrovolníků

V neziskovkách pomáhají naši zaměstnanci manuálně nebo svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, sami nebo v týmu, dlouhodobě nebo jednorázově. Záleží vždy na neziskovce, zda potřebuje přiložit ruku k dílu nebo poradit. Máme svůj Den pro dobrý skutek a dokonce jsou mezi námi i Dobrovolníci roku!

Napište nám

Prospěšné služby

Propojujeme svět technologií a společenské odpovědnosti. Podporujeme výzkum a vývoj, inovativní a neotřelé nápady a jejich realizaci. Pomáháme na svět chytrým řešením a aplikacím a nabízíme služby, které jsou prospěšné pro ohrožené nebo znevýhodněné skupiny i společnost jako celek.

Podívejte se

Odpovědné podnikání

Podnikání stavíme na férových principech v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření. Důležitá je pro nás i bezpečnost na internetu. K odpovědnosti vůči okolnímu světu se snažíme vést i zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery.

Přesvědčte se

Jak pomáháme

54 656

hodin jsme odpracovali jako dobrovolníci v neziskovkách

833

neziskových projektů podpořil T-Mobile částkou 60,2 mil. Kč

4 600

začínajících podnikatelů získalo naši podporu

Oddělení společenské odpovědnosti T-Mobile